Regulamin zajęć w studiu Jogi Małgorzaty Madej

Każdy uczestnik zajęć w Studio Jogi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i do przestrzegania go.

Zalecenia dla uczestników zajęć

 • O wszelkich dolegliwościach, urazach, kontuzjach należy informować nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.
 • Kobiety w ciąży lub w czasie menstruacji powinny również poinformować osobę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć.
 • Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem.
 • Przed zajęciami nie należy jeść minimum 3 godziny.
 • W czasie zajęć nie należy pić.
 • Ćwiczenia wykonywane są boso, w wygodnym, przewiewnym, czystym stroju.
 • Program zajęć uczestnicy wykonują dokładnie i uważnie zgodnie z instrukcjami podanymi przez nauczyciela.
 • Podczas zajęć nie należy pomagać innym uczestnikom, chyba że na wyraźne polecenie nauczyciela.
 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy.
 • Jeżeli w trakcie ćwiczeń wystąpią niepokojące objawy, takie jak wzrost ciśnienia, ból w kręgosłupie lub w stawach, napięcie w oczach lub inne należy niezwłocznie poinformować nauczyciela.
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny a także nie stosowanie perfum i dezodorantów o zbyt silnych zapachach.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 15-go roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą nauczyciela po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.

Opłaty za zajęcia

 • Uczestnicy wnoszą miesięczną opłatę za zajęcia, są również możliwe wejścia jednorazowe, w miarę wolnych miejsc na sali.
 • Zajęcia, które zostaną opuszczone przez uczestnika mogą zostać odrobione podczas tego samego miesiąca.
 • Zajęcia nie odrobione w ciągu miesiąca nie są przenoszone na następny miesiąc, chyba że zostanie to uzgodnione z nauczycielem.
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć za inną osobę.
 • Opłat wniesionych za zajęcia nie można przenosić na inne osoby.

Studio Jogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.

Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Każdy nowy uczestnik zajęć jest zobowiązany do wypełnienia formularza na temat stanu zdrowia.

co nowego?


Bellur Krishnamachar Sundararaja (BKS) Iyengar

TRWAJĄ  ZAJĘCIA JOGI ONLINE

Zapraszam na warsztaty wyjazdowe jogi

A w załączniku sekwencje do ćwiczenia w domu: 1) na podniesienie odporności; 2) na czas menstruacji; 3) na zmęczenie emocjonalne

Zapraszamy na zajecia jogi osoby początkujące i zaawansowane  

 więcej

  Kampania promocyjna pod hasłem "Joga Iyengara - sięgnij do źródeł"

ZAPRASZAM  NA  LETNIE  WARSZTATY  JOGI 

więcej

Zapraszam na zajęcia w Opolu

więcej

 

 

copyright © 2006-2007 joga
| tel.: 604 957 145